Welkom bij Qirise, praktijk voor natuurgeneeskunde

Qirise is een praktijk voor Natuurgeneeskunde.
De naam Qirise is samengesteld door de “Q’ van Quantum, ‘IRIS’ godin van de regenboog – de brug/verbinding tussen hemel en aarde en ‘E’ van energie: QI-RISE betekent ‘het vergroten van de levensenergie/levenskracht’.

Bij Qirise wordt gewerkt vanuit een holistische visie, dat wil zeggen dat gestreefd wordt naar een vorm van zorgverlening waarbij volledige harmonie van lichaam, geest en ziel het doel is.
Er wordt gekeken naar de mens als geheel en gezocht naar de oorzaak van de onbalans die zich voordoet op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.
Een klacht die op het ene niveau wordt veroorzaakt, heeft gevolgen op alle andere niveau’s. Ik behandel de klacht, maar zorg ervoor dat op alle niveau’s het evenwicht wordt hersteld.
Om de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te waarborgen, werk ik nauw samen met collega-zorgverleners.

Natuurgeneeskunde

Volgens onze huidige maatschappelijke visie, behoren de door mij gebruikte behandelmethoden tot de zogenaamde ‘alternatieve geneeswijzen’.
De behoefte naar alternatieve geneeswijzen is nog steeds groeiende, vooral ook omdat mensen vaak geen afdoende oplossing kunnen vinden in het reguliere circuit. Wetenschappelijke onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat natuurgeneeskunde een plaats verdient naast de reguliere geneeskunde.
Een goede samenwerking tussen beide vormen van geneeskunde is noodzakelijk en gelukkig is dat tegenwoordig steeds meer het geval.

Let wel: Alternatief betekent niet dat dit in plaats komt van de reguliere zorg. Integendeel, het is een complementaire zorg – aanvullend aan en bij voorkeur in samenwerking met de reguliere behandelmethoden – om zo te kunnen komen tot een volledige harmonie van lichaam, ziel en geest.

In verband met het afbouwen van mijn praktijk neem ik geen nieuwe cliënten meer aan en zal ik vanaf 1 januari 2019 niet meer aangesloten zijn bij de VBAG en RBCZ. Dat betekent dat mijn behandelingen dan niet meer vergoed worden door de zorgverzekeringen.