Bioresonantie

Bioresonantie is gebaseerd op nieuwe inzichten uit de wetenschap van de biofysica; de quantumfysica van het levende weefsel. Het is de geneeskunde van het nieuwe tijdperk.
Het is een geneeskunst die aan kan vullen waar huisartsen en ziekenhuisspecialisten tegen grenzen van hun mogelijkheden aanlopen. Het is een geneeskunst die ook heel geschikt is als preventieve geneeskunde.

BICOM

De werking van Bioresonantietherapie kan als volgt worden uitgelegd:
De natuurkundigen van deze tijd hebben ontdekt wat de Oosterse wijsgeren al millennia onderwijzen:
alles wat we waarnemen – inclusief ons zelf – bestaat uit energie. Men heeft het laatste deeltje (quantum) nog niet gevonden, maar het is inmiddels wel duidelijk dat materie voor 99,99% bestaat uit energie en slechts voor 0,01% uit massa. Wij zijn dus eigenlijk niet opgebouwd uit massa maar uit energievelden!
En dat geldt voor alles om ons heen: het hele universum – en alle fenomenen daarin – bestaan uit energetische trilling. Wat ieder fenomeen uniek maakt is de frequentie van deze trilling.
Er zijn letterlijk triljoenen verschillende frequenties en iedere soort op de aarde en iedere molecuul vibreert op haar eigen, unieke frequentie.

Wetenschappers hebben vele jaren de frequenties van ziekteverwekkers van verschillende ziekten onderzocht. Het BICOM®-apparaat – dat werkt met frequenties – kan ziekteverwekkers in het lichaam opsporen. Vervolgens zendt het apparaat de frequentie van de aanwezige ziekteverwekkers door het lichaam.
Door deze organismen bloot te stellen aan de frequentie waarop het van nature op vibreert -maar dan vele malen sterker- raakt het organisme zodanig verstoord dat het vergaat door structurele stress.
Bioresonantie kan ziekmakers uitschakelen, hormonen en enzymen repararen, schimmels en parasieten doen verdwijnen, weefsels aanzetten tot herstel en psychische trauma’s en stress verdrijven.

Denk aan: acute en chronische allergieën, aandoeningen van de organen zoals maag, darm, lever en gal, huid- en longaandoeningen, pijnklachten, migraine, weerstandproblemen, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, KNO-problemen, kinderziekten, sportletsels, maar ook bij het stoppen met roken of als ondersteuning bij gewichtsreductie.

De bioresonantietherapie is absoluut pijnloos en men kan rustig zitten of liggen terwijl men wordt behandeld.