Familie Opstellingen

Gevoelsmatig weten wij dat onze familie van grote invloed is op ons leven.
Hoe groot deze invloed onbewust is, weten wij vaak niet.
Steeds weer lopen wij vast op ons eigen beperkingen en persoonlijke problemen. Een familieopstelling kan je hierin meer duidelijkheid geven. Het gedrag is vaak een afspiegeling van wat jouw ouders – en hun voorouders- jou hebben geleerd.
Familieopstellingen maken deze samenhang zichtbaar en helpen je inzicht te krijgen in jouw eigen leven en vragen die jou daardoor bezighouden.

Hoe werken Systemische Familieopstellingen?

Systemische familie-opstellingen worden meestal gedaan met een groep deelnemers.

De cliënt met een vraag/probleem nodigt deze deelnemers uit om de plaats in te nemen -letterlijk en figuurlijk- van zijn of haar familieleden. De deelnemers worden in een ruimte op een plek gezet, ingegeven door het gevoel van de cliënt.
Op deze manier wordt de werkelijke familiesamenstelling nagebootst en kunnen bijvoorbeeld spanningen in de familiebeleving zichtbaar worden gemaakt.
Ook kan het voor de cliënt duidelijk worden dat hij of zij ‘verstrikt’ is geraakt in een familietrauma van vele jaren terug. Door de familieopstelling kan bijvoorbeeld dit trauma worden ‘opengebroken’ en een weg naar de oplossing gevonden worden.
Familieopstellingen kunnen leiden tot nieuwe perspectieven, verhelderende en bevrijdende inzichten.

Qirise organiseert seminars familieopstellingen met als begeleider Harrie de Kruijff.
Data voor de eerstvolgende seminars staan vermeld op de tarievenlijst, evenals op de website van Harrie de Kruijff.
Individuele opstellingen zijn ook mogelijk. Hierbij wordt – in plaats van andere personen – gebruik gemaakt van voorwerpen.